فروشگاه

شامپوی اَکتیو رِفرِش گلینت GLYNT ACTIVE REFRESH SHAMPOO

1 نقد و بررسی

نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه مــی شــوند

قیمت : 63,000 تومان

موجود در انبار

توضیحات

نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه مــی شــوند

توضیحات تکمیلی

وزن 250 kg
حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، بگذاریــد مــدت کوتاهــی جــذب شــده، ســپس موهــا را کامــلا آبکشــی کنیــد.

1 نقد وبررسی برای شامپوی اَکتیو رِفرِش گلینت GLYNT ACTIVE REFRESH SHAMPOO

 1. نمره 4 از 5

  من خریدمش خیلی عالی بود فکر نمیکردم جواب بده گفتم شاید ۱% جواب داد که در صورتی که ۱۰۰% جواب داد مرسی واقعا ممنونم

افزودن نقد و بررسی

پرسش و پاسخ از مشتریان

 1. 0 رای
 2. 0 رای
 3. 0 رای
 4. 0 رای
 5. 0 رای
 6. 0 رای
 7. 0 رای
 8. 0 رای
 9. 0 رای
 10. 0 رای
 11. 0 رای
 12. 0 رای
 13. 0 رای
 14. 0 رای
 15. 0 رای
 16. 0 رای
 17. 0 رای
 18. 0 رای
 19. 0 رای
 20. 0 رای
 21. 0 رای
 22. 0 رای
 23. 0 رای
 24. 0 رای
 25. 0 رای
 26. 0 رای
 27. 0 رای
 28. 0 رای
 29. 0 رای
 30. 0 رای
 31. 0 رای
 32. 0 رای
 33. 0 رای
 34. 0 رای
 35. 0 رای
 36. 0 رای
 37. 0 رای
 38. 0 رای
 39. 0 رای
 40. 0 رای
 41. 0 رای
 42. 0 رای
 43. 0 رای
 44. 0 رای
 45. 0 رای
 46. 0 رای
 47. 0 رای
 48. 0 رای
 49. 0 رای
 50. 0 رای
 51. 0 رای
 52. 0 رای
 53. 0 رای
 54. 0 رای
 55. 0 رای
 56. 0 رای
 57. 0 رای
 58. 0 رای
 59. 0 رای
 60. 0 رای
 61. 0 رای
 62. 0 رای
 63. 0 رای
 64. 0 رای
 65. 0 رای
 66. 0 رای
 67. 0 رای
 68. 0 رای
 69. 0 رای
 70. 0 رای
 71. 0 رای
 72. 0 رای
 73. 0 رای
 74. 0 رای
 75. 0 رای
 76. 0 رای
 77. 0 رای
 78. 0 رای
 79. 0 رای
 80. 0 رای
 81. 0 رای
 82. 0 رای
 83. 0 رای
 84. 0 رای
 85. 0 رای
 86. 0 رای
 87. 0 رای
 88. 0 رای
 89. 0 رای
 90. 0 رای
 91. 0 رای
 92. 0 رای
 93. 0 رای
 94. 0 رای
 95. 0 رای
 96. 0 رای
 97. 0 رای
 98. 0 رای
 99. 0 رای
 100. 0 رای
 101. 0 رای
 102. 0 رای
 103. 0 رای
 104. 0 رای
 105. 0 رای
 106. 0 رای
 107. 0 رای
 108. 0 رای
 109. 0 رای
 110. 0 رای
 111. 0 رای
 112. 0 رای
 113. 0 رای
 114. 0 رای
 115. 0 رای
 116. 0 رای
 117. 0 رای
 118. 0 رای
 119. 0 رای
 120. 0 رای
 121. 0 رای
 122. 0 رای
 123. 0 رای
 124. 0 رای
 125. 0 رای
 126. 0 رای
 127. 0 رای
 128. 0 رای
 129. 0 رای
 130. 0 رای
 131. 0 رای
 132. 0 رای
 133. 0 رای
 134. 0 رای
 135. 0 رای
 136. 0 رای
 137. 0 رای
 138. 0 رای
 139. 0 رای
 140. 0 رای
 141. 0 رای
 142. 0 رای
 143. 0 رای
 144. 0 رای
 145. 0 رای
 146. 0 رای
 147. 0 رای
 148. 0 رای
 149. 0 رای
 150. 0 رای
 151. 0 رای
 152. 0 رای
 153. 0 رای
 154. 0 رای
 155. 0 رای
 156. 0 رای
 157. 0 رای
 158. 0 رای
 159. 0 رای
 160. 0 رای
 161. 0 رای
 162. 0 رای
 163. 0 رای
 164. 0 رای
 165. 0 رای
 166. 0 رای
 167. 0 رای
 168. 0 رای
 169. 0 رای
 170. 0 رای
 171. 0 رای
 172. 0 رای
 173. 0 رای
 174. 0 رای
 175. 0 رای
 176. 0 رای
 177. 0 رای
 178. 0 رای
 179. 0 رای
 180. 0 رای
 181. 0 رای
 182. 0 رای
 183. 0 رای
 184. 0 رای
 185. 0 رای
 186. 0 رای
 187. 0 رای
 188. 0 رای
 189. 0 رای
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 190. 0 رای
 191. 0 رای
 192. 0 رای
 193. 0 رای
 194. 0 رای
 195. 0 رای
 196. 0 رای
 197. 0 رای
 198. 0 رای
 199. 0 رای
 200. 0 رای
 201. 0 رای
 202. 0 رای
 203. 0 رای
 204. 0 رای
 205. 0 رای
 206. 0 رای
 207. 0 رای
 208. 0 رای
 209. 0 رای
 210. 0 رای
 211. 0 رای
 212. 0 رای
 213. 0 رای
 214. 0 رای
 215. 0 رای
 216. 0 رای
 217. 0 رای
 218. 0 رای
 219. 0 رای
 220. 0 رای
 221. 0 رای
 222. 0 رای
 223. 0 رای
 224. 0 رای
 225. 0 رای
 226. 0 رای
 227. 0 رای
 228. 0 رای
 229. 0 رای
 230. 0 رای
 231. 0 رای
 232. 0 رای
 233. 0 رای
 234. 0 رای
 235. 0 رای
 236. 0 رای
 237. 0 رای
 238. 0 رای
 239. 0 رای
 240. 0 رای
 241. 0 رای
 242. 0 رای
 243. 0 رای
 244. 0 رای
 245. 0 رای
 246. 0 رای
 247. 0 رای
 248. 0 رای
 249. 0 رای
 250. 0 رای
 251. 0 رای
 252. 0 رای
 253. 0 رای
 254. 0 رای
 255. 0 رای
 256. 0 رای
 257. 0 رای
 258. 0 رای
 259. 0 رای
 260. 0 رای
 261. 0 رای
 262. 0 رای
 263. 0 رای
 264. 0 رای
 265. 0 رای
 266. 0 رای
 267. 0 رای
 268. 0 رای
 269. 0 رای
 270. 0 رای
 271. 0 رای
 272. 0 رای
 273. 0 رای
 274. 0 رای
 275. 0 رای
 276. 0 رای
 277. 0 رای
 278. 0 رای
 279. 0 رای
 280. 0 رای
 281. 0 رای
 282. 0 رای
 283. 0 رای
 284. 0 رای
 285. 0 رای
 286. 0 رای
 287. 0 رای
 288. 0 رای
 289. 0 رای
 290. 0 رای
 291. 0 رای
 292. 0 رای
 293. 0 رای
 294. 0 رای
 295. 0 رای
 296. 0 رای
 297. 0 رای
 298. 0 رای
 299. 0 رای
 300. 0 رای
 301. 0 رای
 302. 0 رای
 303. 0 رای
 304. 0 رای
 305. 0 رای
 306. 0 رای
 307. 0 رای
 308. 0 رای
 309. 0 رای
 310. 0 رای
 311. 0 رای
 312. 0 رای
 313. 0 رای
 314. 0 رای
 315. 0 رای
 316. 0 رای
 317. 0 رای
 318. 0 رای
 319. 0 رای
 320. 0 رای
 321. 0 رای
 322. 0 رای
 323. 0 رای
 324. 0 رای
 325. 0 رای
 326. 0 رای
 327. 0 رای
 328. 0 رای
 329. 0 رای
 330. 0 رای
 331. 0 رای
 332. 0 رای
 333. 0 رای
 334. 0 رای
 335. 0 رای
 336. 0 رای
 337. 0 رای
 338. 0 رای
 339. 0 رای
 340. 0 رای
 341. 0 رای
 342. 0 رای
 343. 0 رای
 344. 0 رای
 345. 0 رای
 346. 0 رای
 347. 0 رای
 348. 0 رای
 349. 0 رای
 350. 0 رای
 351. 0 رای
 352. 0 رای
 353. 0 رای
 354. 0 رای
 355. 0 رای
 356. 0 رای
 357. 0 رای
 358. 0 رای
 359. 0 رای
 360. 0 رای
 361. 0 رای
 362. 0 رای
 363. 0 رای
 364. 0 رای
 365. 0 رای
 366. 0 رای
 367. 0 رای
 368. 0 رای
 369. 0 رای
 370. 0 رای
 371. 0 رای
 372. 0 رای
 373. 0 رای
 374. 0 رای
 375. 0 رای
 376. 0 رای
 377. 0 رای
 378. 0 رای
 379. 0 رای
 380. 0 رای
 381. 0 رای
 382. 0 رای
 383. 0 رای
 384. 0 رای
 385. 0 رای
 386. 0 رای
 387. 0 رای
 388. 0 رای
 389. 0 رای
 390. 0 رای
 391. 0 رای
 392. 0 رای
 393. 0 رای
 394. 0 رای
 395. 0 رای
 396. 0 رای
 397. 0 رای
 398. 0 رای
 399. 0 رای
 400. 0 رای
 401. 0 رای
 402. 0 رای
 403. 0 رای
 404. 0 رای
 405. 0 رای
 406. 0 رای
 407. 0 رای
 408. 0 رای
 409. 0 رای
 410. 0 رای
 411. 0 رای
 412. 0 رای
 413. 0 رای
 414. 0 رای
 415. 0 رای
 416. 0 رای
 417. 0 رای
 418. 0 رای
 419. 0 رای
 420. 0 رای
 421. 0 رای
 422. 0 رای
 423. 0 رای
 424. 0 رای
 425. 0 رای
 426. 0 رای
 427. 0 رای
 428. 0 رای
 429. 0 رای
 430. 0 رای
 431. 0 رای
 432. 0 رای
 433. 0 رای
 434. 0 رای
 435. 0 رای
 436. 0 رای
 437. 0 رای
 438. 0 رای
 439. 0 رای
 440. 0 رای
 441. 0 رای
 442. 0 رای
 443. 0 رای
 444. 0 رای
 445. 0 رای
 446. 0 رای
 447. 0 رای
 448. 0 رای
 449. 0 رای
 450. 0 رای
 451. 0 رای
 452. 0 رای
 453. 0 رای
 454. 0 رای
 455. 0 رای
 456. 0 رای
 457. 0 رای
 458. 0 رای
 459. 0 رای
 460. 0 رای
 461. 0 رای
 462. 0 رای
 463. 0 رای
 464. 0 رای
 465. 0 رای
 466. 0 رای
 467. 0 رای
 468. 0 رای
 469. 0 رای
 470. 0 رای
 471. 0 رای
 472. 0 رای
 473. 0 رای
 474. 0 رای
 475. 0 رای
 476. 0 رای
 477. 0 رای
 478. 0 رای
 479. 0 رای
 480. 0 رای
 481. 0 رای
 482. 0 رای
 483. 0 رای
 484. 0 رای
 485. 0 رای
 486. 0 رای
 487. 0 رای
 488. 0 رای
 489. 0 رای
 490. 0 رای
 491. 0 رای
 492. 0 رای
 493. 0 رای
 494. 0 رای
 495. 0 رای
 496. 0 رای
 497. 0 رای
 498. 0 رای
 499. 0 رای
 500. 0 رای
 501. 0 رای
 502. 0 رای
 503. 0 رای
 504. 0 رای
 505. 0 رای
 506. 0 رای
 507. 0 رای
 508. 0 رای
 509. 0 رای
 510. 0 رای
 511. 0 رای
 512. 0 رای
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 513. 0 رای
 514. 0 رای
 515. 0 رای
 516. 0 رای
 517. 0 رای
 518. 0 رای
 519. 0 رای
 520. 0 رای
 521. 0 رای
 522. 0 رای
 523. 0 رای
 524. 0 رای
 525. 0 رای
 526. 0 رای
 527. 0 رای
 528. 0 رای
 529. 0 رای
 530. 0 رای
 531. 0 رای
 532. 0 رای
 533. 0 رای
 534. 0 رای
 535. 0 رای
 536. 0 رای
 537. 0 رای
 538. 0 رای
 539. 0 رای
 540. 0 رای
 541. 0 رای
 542. 0 رای
 543. 0 رای
 544. 0 رای
 545. 0 رای
 546. 0 رای
 547. 0 رای
 548. 0 رای
 549. 0 رای
 550. 0 رای
 551. 0 رای
 552. 0 رای
 553. 0 رای
 554. 0 رای
 555. 0 رای
 556. 0 رای
 557. 0 رای
 558. 0 رای
 559. 0 رای
 560. 0 رای
 561. 0 رای
 562. 0 رای
 563. 0 رای
 564. 0 رای
 565. 0 رای
 566. 0 رای
 567. 0 رای
 568. 0 رای
 569. 0 رای
 570. 0 رای
 571. 0 رای
 572. 0 رای
 573. 0 رای
 574. 0 رای
 575. 0 رای
 576. 0 رای
 577. 0 رای
 578. 0 رای
 579. 0 رای
 580. 0 رای
 581. 0 رای
 582. 0 رای
 583. 0 رای
 584. 0 رای
 585. 0 رای
 586. 0 رای
 587. 0 رای
 588. 0 رای
 589. 0 رای
 590. 0 رای
 591. 0 رای
 592. 0 رای
 593. 0 رای
 594. 0 رای
 595. 0 رای
 596. 0 رای
 597. 0 رای
 598. 0 رای
 599. 0 رای
 600. 0 رای
 601. 0 رای
 602. 0 رای
 603. 0 رای
 604. 0 رای
 605. 0 رای
 606. 0 رای
 607. 0 رای
 608. 0 رای
  س