کرم دِرما ای،اِف،اِی گلینت GLYNT DERMA E.F.A. STIMULANT

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : RIM-1012

یــک کــرم پوســت ســر بیولوژیــک حــاوی اســیدهای ضــروری اســت کــه چربــی پوســت ســر را تنظیــم کــرده و از شــوره و خشــکی پوســت ســر جلوگیری مــی کند.

قیمت : 59,000 تومان

موجود در انبار